Меню Затваряне

Настройка на apache за оценка А+ от SSLLabs

За да получите възможно най-високата оценка А+ за конфигурация на apache инсталираните SSL сертификати на сървъра Ви от сайта SSLLabs е нужно да направим леки корекции в конфигурационния уеб сървъра. За целта го отваряме с vi или nano:

  • Debian / Ubuntu
nano /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf

и най-долу преди </IfModule> добавяме следното:

 
a2enmod headers && service apache2 restart

За RHEL:

В /etc/httpd/conf.modules.d/00-base.conf се уверяваме, че е активиран headsrs модула:

LoadModule headers_module modules/mod_headers.so